• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest niedziela 18 lutego 2018, imieniny: Symeona i Konstancji

Cennik

dodano: 2016-04-08 12:42:29

          

CENNIK

Na podstawie art. 7-9 ustawy o portach i przystaniach z dnia 20 grudnia 1996r. ( Dz. U. nr 9, poz. 44 z późniejszymi zmianami )

§ 1.

1.    Opłaty pobierane są w zależności od długości jednostki lub miejsca postoju    jednostki, rodzaju usługi oraz czasu  korzystania z infrastruktury portowej.

2.    Nie przewiduje się proporcjonalnego zmniejszania opłat w zależności od faktycznego użytkowania infrastruktury.

3.    Podane ceny są cenami brutto.

§ 2.

1.    Wysokość opłaty przystaniowej.

POSTÓJ W BASENIE PORTOWYM

cały rok

 

Lokalizacja postoju Cena brutto za dobę Cena brutto za miesiąc
pomosty cumownicze
dla jednostek o długości
do 8,5 m
25,00 zł / jednostkę 360,00 zł / jednostkę
odnogi metalowe
dla jednostek o długości
do 7 m
20,00 zł / jednostkę 300,00 zł / jednostkę
nabrzeże betonowe
dla jednostek o długości
do 12 m
3,00 zł / mb jednostki 1,75 zł / mb jednostki
łodzie wędkarskie o długości do 4,5 m i mocy silnika do 15 kM / bez przydzielonego miejsca postojowego / x 80,00 zł / jednostki 

 

 • Postój w basenie portowym do 2 godzin - bezpłatnie
 • dla łodzi wielokadłubowych lub szerszych niż 2,5 m stosuje się dopłatę / + 50%
 • Opłatę przystaniową od wszystkich rodzajów pobiera się według długości całkowitej przy założeniu, że każdy zaczęty metr stanowi podstaę naliczenia kolejnej opłaty

2. Wysokość opłaty pasażerskiej.

Statki sportowo-rekreacyjne, które okresowo przewożą pasażerów w celach zarobkowych uiszczają opłatę pasażerską w wysokości 1,00 zł od każdego

 • zaokrętowanego pasażera.

3. Wysokość opłaty tonażowej.

 • Statki sportowe i rekreacyjne w Marinie Wapnica, zwolnione są z opłaty tonażowej.

4. Wysokość opłat za usługi dodatkowe

 • Jednostki pływające:

ZIMOWANIE JEDNOSTKI NA PLACU

w okresie od 01.10 do 30.04

Długość jednostki pływającej Cena brutto za dobę Cena brutto za miesiąc
do 5,5 m 10,00 zł 120,00 zł
do 8,0 m 15,00 zł 170,00 zł
do 10,0 m 15,00 zł 220,00 zł
do 12,0 m 20,00 zł 300,00 zł
powyżej 12,0 m 20,00 zł 360,00 zł

 

 

POSTÓJ JEDNOSTKI NA PLACU

w okresie od 01.05 do 30.09

Długość jednostki pływającej Cena brutto za dobę Cena brutto za miesiąc
do 5,5 m 20,00 zł 240,00 zł
do 8,0 m 20,00 zł 340,00 zł
do 10,0 m 30,00 zł 440,00 zł
do 12,0 m 30,00 zł 600,00 zł
powyżej 12,0 m 35,00 zł 720,00 zł

 

 

 • dla łodzi wielokadłubowych lub szerszych niż 2,5 m stosuje się dopłatę / + 50%
 • Jednorazowe korzystanie z pochylni slipowej – 20,00 zł , w przypadku zawartej umowy na postój jednostki w basenie portowym opłatę pobiera się tylko raz
 • Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów osobowych, przyczep oraz podstaw pod łodziowych, motocykli w okresie od 01.04 do 30.09

a) 2,00 zł / 1h

b) 15,00 zł / doba

c) opłata abonamentowa -100,00 zł / miesięcznie

 

Opłata parkingowa na terenie przystani / za jeden pojazd / od samochodów typu bus, camper w okresie od 01.04-30.09.

a) 5,00 zł / 1h

b) 25 zł/ doba

c) opłata abonamentowa – 250 zł / miesięcznie

 

 • Prąd na kei od 1 jednostki pływającej :

a) 7,00 zł / dziennie

b) opłata abonamentowa - 50,00 zł / miesięcznie

 • Toalety:

a) dla klientów Mariny - bezpłatna

b) dla osób niebędących klientami Mariny –2,00 zł / osoba

 • Natrysk : 7,00 zł / osoba / cykl
 • Pranie, suszenie :

a) środki piorące – przekazane przez Marinę – 14,00 zł / cykl

 • Woda na kei od 1 jednostki pływającej :

a) 7,00 zł / dziennie

b) oplata abonamentowa - 50,00 zł / miesięcznie

Odbiór nieczystości płynnych, ryczałt – 15,00 zł za zrzut.

Wypożyczenie myjki ciśnieniowej wraz z dostęp do energii elektrycznej oraz wody – 20,00 zł / h

Mycie łodzi własną myjką ciśnieniową - dostęp do energii elektrycznej oraz wody - 10,00 zł / h

Wjazd dźwigu na teren przystani celem wykonania prac ogólnookrętowych –20,00 zł / h

§3.

1. Usługi odpłatne wymienione w § 2 pkt. 4 mogą być wykonane po uprzednim uregulowaniu zapłaty w biurze bosmanatu, portu Mariny Wapnica.

2. Usługi odpłatne wymienione w § 2. pkt. 1 i 2 muszą być uregulowane niezwłocznie po zacumowaniu jednostki w basenie portu jachtowego.

3. Wnoszone opłaty miesięczne muszą być regulowane z góry, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z nich.

4. Wniesione opłaty na usługi abonamentowe, jednodniowe lub jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

5. Wniesione opłaty miesięczne mogą podlegać zwrotowi jedynie w przypadkach losowych, rozpatrywanych indywidualne przez Zarząd Spółki zarządzającej portem, po uprzednim złożeniu pisemnego i udokumentowanego wniosku.

§4.

1. Dla łodzi, których portem macierzystym jest port Wapnica, obowiązuje 15% zniżka, na usługi związane z postojem ( opłata przystaniowa, postojowa i zimowanie ) jednostki pływającej w basenie portowym i na placu. W związku z korzystaniem ze zniżki, właściciel jednostki jest zobowiązany do promowania Mariny poprzez, umieszczenie na kadłubie jednostki naklejki, z logo Mariny Wapnica, dostarczonej przez Spółkę zarządzającą obiektem.

2. Dla mieszkańców, na stałe zameldowanych w Gminie Międzyzdroje wprowadza się dodatkowo zniżkę w wysokości 10%.Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla właściciela jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi przystani dokumentów potwierdzających prawo własności jednostki oraz zameldowanie w Gminie Międzyzdroje

3. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 4. pkt.2 , dla emerytów i rencistów wprowadza się zniżkę w wysokości 10 %.

4. W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z góry za minimum 3 miesięczny okres postoju w porcie przysługuje zniżka w wysokości 5 %.

5. Zniżki mogą być sumowane.

6. Zniżki zawarte w § 4. nie obejmują łodzi wędkarskich.

7.         Określone w § 4 zniżki mogą być stosowane w przypadku postoju jednostki w porcie Wapnica przynajmniej przez trzy miesiące, za wyjątkiem zniżki określonej w § 4 pkt. 2 dla której stosuje się minimalny 1 miesięczny okres postoju.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 r.

Ogłoszenia

loga