• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
Dziś jest czwartek 18 kwietnia 2019, imieniny: Bogusławy i Bogumiły

Cennik

dodano: 2018-02-28 07:31:10

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Mariny Wapnica

 

CENNIK

Na podstawie art. 7-9 ustawy o portach i przystaniach z dnia 20 grudnia 1996r.           ( Dz. U. nr 9, poz. 44 z późniejszymi zmianami )

§ 1.

1.         Opłaty pobierane są w zależności od długości jednostki lub miejsca postoju           jednostki, rodzaju usługi oraz czasu        korzystania z infrastruktury portowej.

2.         Nie przewiduje się proporcjonalnego zmniejszania opłat w zależności od   faktycznego użytkowania infrastruktury.

3.         Podane ceny są cenami brutto.

§ 2.

1.         Wysokość opłaty postojowej na wodzie.

POSTÓJ W BASENIE PORTOWYM

cały rok

 

Lokalizacja postoju

Cena brutto za dobę

Cena brutto za miesiąc

pomosty cumownicze                 dla jednostek o długości do 8,5 m

30,00 zł / jednostkę

420,00 zł / jednostkę

odnogi metalowe                          dla jednostek o długości do 7 m

25,00 zł / jednostkę

350,00 zł / jednostkę

nabrzeże betonowe                                      dla jednostek o długości  do 12 m

4,00 zł / mb jednostki

2,30 zł / mb jednostki

łodzie wędkarskie                   o długości do 4,5 m                 i   mocy silnika do 15 kM / bez przydzielonego miejsca postojowego /

 

x

100,00 zł / jednostkę

Postój w basenie portowym do 2 godzin – bezpłatnie

dla łodzi wielokadłubowych lub szerszych niż 2,5 m stosuje się dopłatę                                                                      + 50% ceny podstawowej

Opłatę przystaniową od wszystkich rodzajów jednostek pobiera się według ich długości całkowitej przy założeniu, że każdy zaczęty metr stanowi podstawę naliczenia kolejnej opłaty.

Wysokość opłaty pasażerskiej.

-  Statki sportowo-rekreacyjne, które okresowo przewożą pasażerów w celach zarobkowych uiszczają opłatę pasażerską w wysokości 1,00 zł od każdego zaokrętowanego pasażera.

Wysokość opłaty tonażowej.

-  Statki sportowe i rekreacyjne w Marinie Wapnica, zwolnione są z opłaty tonażowej.

4.         Wysokość opłaty postojowej na lądzie

-  Jednostki pływające :

ZIMOWANIE JEDNOSTKI NA PLACU

w okresie od 01.10 do 30.04

 

Długość jednostki pływającej

Cena brutto                 za dobę

Cena brutto                 za miesiąc

do 8,0 m

15,00 zł

170,00 zł

powyżej  8,0 m

20,00 zł

300,00 zł

 

POSTÓJ JEDNOSTKI NA PLACU

w okresie od 01.05 do 30.09

 

Długość jednostki pływającej

Cena brutto                 za dobę

Cena brutto                 za miesiąc

do 8,0 m

20,00 zł

340,00 zł

powyżej  8,0 m

30,00 zł

600,00 zł

 

-   dla łodzi wielokadłubowych lub szerszych niż 2,5 m stosuje się dopłatę                                                                                               + 50% ceny podstawowej

5.         Wysokość opłat za usługi dodatkowe

-  Jednorazowe korzystanie z pochylni slipowej – 25,00 zł ,                                  w przypadku zawartej umowy na postój jednostki w basenie portowym opłatę   pobiera się tylko raz w całym okresie trwania umowy, jednak nie rzadziej jak raz        na rok

-  Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów osobowych, przyczep i stojaków pod łodziowych, motocykli  w okresie od 01.04       do 30.09

a/         3,00 zł / 1h

b/    20,00 zł / doba

c/    opłata abonamentowa - 200,00 zł / miesięcznie

-  Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów typu ,    bus, camper , w okresie od 01.04 do 30.09

a/         5,00 zł / 1 h

b/    25,00 zł / doba

c/    opłata abonamentowa - 450,00 zł / miesięcznie

 

 

-  Prąd na kei od 1 jednostki pływającej :

a/         7,00 zł / dziennie

b/      opłata abonamentowa - 50,00 zł / miesięcznie

-  Toalety:

a/           dla klientów Mariny - bezpłatna

b/           dla osób niebędących klientami Mariny – 2,00 zł / osoba

-  Natrysk : 5,00 zł / osoba / cykl

-   Pranie, suszenie ubrań  :

a/  środki piorące – przekazane przez Marinę – 15,00 zł / cykl

-  Woda na kei od 1 jednostki pływającej :

a/         7,00 zł / dziennie

b/     oplata abonamentowa - 50,00 zł / miesięcznie

-  Odbiór nieczystości płynnych, ryczałt – 25,00 zł za zrzut.

-  Wypożyczenie myjki ciśnieniowej wraz z dostęp do energii elektrycznej oraz        wody                                               – 20,00 zł / h

-  Mycie łodzi własną myjką ciśnieniową - dostęp do energii elektrycznej oraz                      wody                                               -  10,00 zł / h

-  Wjazd dźwigu na teren przystani celem wodowania lub podniesienia jednostki                                                  – 25,00 zł / za obsługę jednej jednostki

-  Opłata za wynajęcie powierzchni na terenie zielonym portu jachtowego z                         przeznaczeniem na : np. namiot

– 25,00 zł / dziennie / jedno miejsce-do 5m2

-  Opłata za wynajęcie jednego roweru :

–       5,00 zł / h

–     25,00 zł / dziennie /

 

§3.

1.         Usługi odpłatne wymienione w § 2 pkt. 4 mogą być wykonane po uprzednim       uregulowaniu zapłaty w biurze bosmanatu, portu Mariny Wapnica.

2.         Usługi odpłatne wymienione w § 2. pkt. 1 i 2 muszą być uregulowane       niezwłocznie po zacumowaniu jednostki w basenie portu jachtowego.

3.         Wnoszone opłaty miesięczne muszą być regulowane z góry, najpóźniej w dniu     rozpoczęcia korzystania z nich.

4.         Wniesione opłaty na usługi abonamentowe, jednodniowe lub jednorazowe  nie     podlegają zwrotowi.

Wniesione opłaty miesięczne mogą podlegać zwrotowi jedynie w przypadkach losowych, rozpatrywanych indywidualne przez Zarząd Spółki zarządzającej portem, po uprzednim złożeniu pisemnego i udokumentowanego wniosku.

§4.

1.         Dla łodzi, których portem macierzystym jest port Wapnica, obowiązuje 10%         zniżka, na usługi związane z postojem ( opłata przystaniowa, postojowa i      zimowanie ) jednostki pływającej w basenie portowym i na placu. W związku z    korzystaniem  ze zniżki, użytkownik jednostki jest zobowiązany do promowania    Mariny poprzez, umieszczenie na kadłubie jednostki naklejki, z logo Mariny         Wapnica, dostarczonej przez Spółkę zarządzającą obiektem.

2.         Dla mieszkańców, na stałe zameldowanych w Gminie Międzyzdroje wprowadza się dodatkowo zniżkę  w wysokości 10%. Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla użytkownika jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi             przystani dokumentów potwierdzających prawo użytkowania jednostki oraz              zameldowanie na pobyt stały w Gminie Międzyzdroje.

3.         W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 4. pkt.2 , dla właściciela jednostki będącego emerytem, rencistą lub osobą niepełnosprawną, wprowadza się zniżkę w wysokości 10 %. Stosowanie zniżki jest możliwe jedynie dla użytkownika jednostki pływającej w przypadku okazania personelowi przystani dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia.

4.         W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z góry za minimum 3 miesięczny    okres postoju w porcie przysługuje zniżka w wysokości  5 %.

Zniżki mogą być sumowane.

Zniżki zawarte w § 4. nie obejmują łodzi wędkarskich oraz opłat za usługi dodatkowe wymienionych w § 2 pkt. 5

7.         Określone w § 4 zniżki mogą być stosowane w przypadku postoju jednostki w                 porcie Wapnica przynajmniej przez trzy miesiące, za wyjątkiem zniżki określonej            w § 4 pkt. 2 dla której stosuje się minimalny 1 miesięczny okres postoju.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

Ogłoszenia

loga